Walne Zgromadzenie Członków Forum 15.06.2018


Zwołuje się Zgromadzenie członków  związku w dniu 15.06.2018 r. o godz. 17,30 w Hotelu Smolarnia.

Zarząd Forum