Zadania


Do podstawowych zadań Forum powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego należą:
  1. reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych pracodawców;

  2. oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego interesów pracodawców;

  3. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ekonomicznej organów władzy publicznej dotyczącej interesów pracodawców;

  4. występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami w zakresie aktów prawnych dotyczących interesów pracodawców w zakresie stosunków pracy i polityki gospodarczej;

  5. współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców;

  6. organizowanie szkoleń pracodawców;

  7. prowadzenie badań, przechowywanie i przekazywanie informacji w zakresie dotyczącym pracodawców;

  8. prowadzenie doradztwa ekonomicznego i wykonywanie ekspertyz na rzecz pracodawców i organizacji pracodawców.