Ważna informacja dla firm działających na rynku niemieckim


Ważna informacja dla firm działających na rynku niemieckim 1 stycznia 2019 roku w Niemczech wchodzi w życie nowa Ustawa o Opakowaniach (VerpackG). Wprowadza ona Centralny Rejestr Opakowań LUCID (Zentrale Stelle). Do końca roku 2018 musi się w nim zarejestrować każdy przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek niemiecki, a następnie do 31 marca 2019 roku przekazać do niego informacje na temat liczby wprowadzonych opakowań na rynek niemiecki. Przedsiębiorcy, który zaniedba ten obowiązek grozi zakaz dystrybucji swoich produktów w Niemczech oraz kara do 200 000 euro. VerpackG określa ponadto nowe poziomy odzysku i recyklingu w Niemczech od roku 2019 i od 2022. Modyfikuje również sposób sporządzania Deklaracji Zgodności, która dotyczy przedsiębiorców wprowadzających na rynek niemiecki ponad 80 ton opakowań szklanych, 50 ton opakowań z papieru lub 30 ton opakowań z tworzyw sztucznych. Przedsiębiorca, który wysyła produkty w opakowaniach poza granice Polski jest zobowiązany wypełnić obowiązki opakowaniowe w kraju docelowym dla jego towarów. Nie wystarczy zatem wypełnić obowiązek opakowaniowy w Polsce! Więcej informacji można uzyskać w firmie Rekopol, która jest członkiem Konfederacji Lewiatan. Kontakt z.wroz@rekopol.pl https://www.gruener-punkt.de/en/services/packaging/german-packaging-act.html) Konfederacja Lewiatan